Top

copyright © 2012 - 2016 Mooye ® Sieraden

Op deze webwinkel met inhoud geldt copyright (01-05-2012)

Hierbij benadrukklen wij extra de copyright van de afbeeldingen die op onze site staan afgebeeld. De afbeeldingen waarbij de copyright zichtbaar is zijn in opdracht van Mooye ® Sieraden gemaakt en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Mooye ® Sieraden gebruikt worden op door anderen op welke wijze dan ook.

Bij overtreding hiervan is Mooye ® Sieraden gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, een schadevergoeding van € 5000,00 per dag per overtreding te eisen van de overtredende partij met terugwerkende kracht van de datum van ingang van de overtreding.